Boende

Solsunda är ett HVB-hem (Hem för Vård och Boende). Det finns tre olika typer av boende inom Solsunda. Var och ett av dem är anpassat efter olika nivåer av självständighet i vardagslivet. Är man i stort behov av personal dygnet runt så är huvudbyggnaden mest lämpad.

Om den boende fungerar mer självständigt och behovet av personalinsatser inte är så stort, är kanske Solsidan att föredra. För de som önskar och som fungerar än mer självständigt kan en av våra träningslägenheter, i Solgläntan, möjligen vara bästa alternativet. Vår önskan är att kunna erbjuda ett boende där personer kan utvecklas. I takt med att personen erövrar nya färdigheter kan vi erbjuda boendeformer som är anpassade efter personens nivå av självständighet och behov av utmaning.

xxIMG_0047

© Copyright - Solsunda