• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

ESL - pedagogik

ESL (Ett Självständigt Liv) är ett program för träning av sociala färdigheter vid schizofreni. I det ursprungliga programmet lärs som regel färdigheter ut och tränas i studiecirkelform. ESL-pedagogik är däremot ett allmänt förhållningssätt och en pedagogisk metod i den dagliga kontakten och i arbetet med enskilda personer.

Syftet med ESL-pedagogiken är att stödja kognitiva funktioner och på så vis underlätta för personen att möta vardagens svårigheter, att lösa problem och att träna färdigheter i det vardagliga arbetet, främja delaktighet i sitt liv och förmågor till att tillgodogöra sej samhällets service och annat utbud.

ESL-pedagogiken innefattar också en dokumentationsmodell. Pedagogiken är utarbetad av psykolog Kerstin Wennström som utbildat all omvårdnadspersonal på Solsunda i ESL-pedagogik.