Solsunda är ett HVB-hem i Nacka, strax utanför Stockholm.

Huvudbyggnaden, med anor från 1600-talet, är omgärdad av en stor fruktträdgård. Vi kan erbjuda tre olika boendeformer utifrån personens behov och önskemål.

För vuxna personer med psykisk ohälsa

Vi tar emot vuxna personer (ca 25 år och uppåt) med psykisk ohälsa. Men vi tar ansvar för hela människan och erbjuder även viss somatisk omvårdnad som kan relateras till ett normalt åldrande.

Steget mot ett självständigare liv

En viktig uppgift för oss är att bedriva en verksamhet som stödjer personen till att erövra sådana färdigheter som stärker dennes oberoende och självständighet. Våra samlade insatser ska därför erbjuda personen en riktning mot ett självständigare liv.

Solsunda

IMG_6237
Vår tupp Elvis håller ordning i hönsgården

Boende

IMG_1805
Huvudbyggnaden, Solsidan och Solgläntan

© 2021 - Copyright - Hagsunda AB Alla rättigheter reserverade.