Boende

Boendeenkät

Svarsfrekvensen var 40%.
Vi fick ett mycket bra resultat från de som valt att svara. De flesta svaren är åt det positiva hållet, d.v.s. bra eller mycket bra.
Rum, lokaler, mat, matplats, aktiviteter upplevs alla mer positiva än föregående års undersökning.
Boende är i stort sett lika nöjd med personalen som föregående år (trots att vi har flera nyanställda från förra året). Man tycker för det mesta att man får det stöd man behöver.  Vi har förbättrat resultatet från föregående år på frågan ”Visar personalen respekt för dig?”
Våra förbättringsområden är även i år ”Får du vara med och bestämma hur du vill ha det?” och ”Hur tycker du din livskvalitet är?” Vi har sammantaget något förbättrat oss på båda dessa frågor, men vi ser fortfarande att vi kan förbättra oss ännu mer där.

Några kvalitativa kommentarer löd: ”Aktiviteter är bra”, ”maten, min lägenhet, domino och bingo är bra”, ”Jag upplever kärlek och ödmjukhet”, ”inget saknas”.
Några kommentarer med förbättringsutrymme eller önskemål: ”Jag önskar mer biff till mat”, ”mer husmanskost”, ”önskar dans t ex magdans ”.

Enkätsvaren har gåtts igenom på personalmötet och även på husmötet med våra boende. Vi använder resultaten som en del av vårt systematiska förbättringsarbete. ”

Solsunda är ett HVB-hem (Hem för Vård och Boende). Det finns tre olika typer av boende inom Solsunda. Var och ett av dem är anpassat efter olika nivåer av självständighet i vardagslivet. Är man i stort behov av personal dygnet runt så är huvudbyggnaden mest lämpad.

Om den boende fungerar mer självständigt och behovet av personalinsatser inte är så stort, är kanske Solsidan att föredra. För de som önskar och som fungerar än mer självständigt kan en av våra träningslägenheter, i Solgläntan, möjligen vara bästa alternativet. Vår önskan är att kunna erbjuda ett boende där personer kan utvecklas. I takt med att personen erövrar nya färdigheter kan vi erbjuda boendeformer som är anpassade efter personens nivå av självständighet och behov av utmaning.

xxIMG_0047

© Copyright - Solsunda