Om Solsunda

HISTORIK

1500-talet
Gustav Vasa skänker Skuru Gård på Sicklaön till Danviks Hospital. Gårdens inkomster av arrende med mera skulle bidra till hospitalets omkostnader.

1627
Torpare Frans driver krogrörelse vid Skuru brygga. Han omnämns som ”gudlös människa” och bötfälldes därför att han ”aldrig eller sellan går till kyrkia och Herrans nattvard”.

1770-talet
Skuru Gård ägs av majoren Carl Råberg. Denne förbättrade gården ansenligt och anlade trädgården och parken.

1800-talet
Skuru Gård ägs av bland andra kammarherre Carl Johan Drufva, kryddkrämare L W Berger och departementschefen R T Cederschiöld.

1903
Skuru Gårds huvudbyggnad köps av Stockholm sjukhem. Gården drevs som konvalescenthem.

1919
Rörelsen övertas av familjen Sundelin som ändrade namnet till Solsunda.

1944-1947
Krigsinvalider från finska vinterkriget tas om hand på Solsunda.

1953-1968
Polioskadade vårdas på Solsunda.

1959
Skådespelerskan Ingrid Bergman besöker de polioskadade.

1968
Solsunda köps av Lars och Britta Gråby och sedan dess har här vårdats vuxna personer med allvarlig psykiska problem.

(Källa: Nacka-Saltsjöbadens Tidning Nr 8 (Årgång 51) 1959 och Solsundas ägare)

© Copyright - Solsunda