Värdeord

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra rutiner och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Vårt godkända och beprövade kvalitetssystem är naturligtvis basen för detta.  Men det behövs även något mer – det är känslan eller kulturen av god vård. På Solsunda sitter visserligen humanismen i väggarna men vi vet att vi måste vårda den. Det gör vi genom att varje dag och i alla mänskliga möten låta våra värdeord guida oss. Dessa värdeord är:

  • Respekt
  • Professionalism
  • Tydlighet
  • Helhetssyn
  • Flexibilitet
  • Självständighet
  • Mod
© Copyright - Solsunda