Verksamhet

Solsunda har sedan 1968 tagit emot placeringar av vuxna personer med psykisk ohälsa. Vår långa erfarenhet har gjort oss kunniga men även ödmjuka inför denna utmanande uppgift. Vi vet idag att ständig kompetensutveckling är nödvändig för att kunna utföra ett bra jobb. Vi tror vårt multidisciplinära sätt att jobba är rätt modell för att förstå komplex problematik. Vi arbetar teambaserat och i teamet kring den boende finns en sjuksköterska, en arbetsterapeut och en utbildad kontaktperson. Till sin hjälp har teamet vår skicklige konsultpsykiatriker.  Tillsammans arbetar vi utifrån tanken att varma och förtroendefulla relationer, i samspel med en kreativ miljö, är nyckeln till trygghet och värdighet.

© Copyright - Solsunda