Omvårdnad

Psykiatrisk omvårdnad är det mest tongivande inslaget i vår verksamhet. Men vi tar ansvar för hela människan och erbjuder även viss somatisk omvårdnad som kan relateras till ett normalt åldrande.

Den psykiatriska omvårdnaden består av medicinska, socialpsykiatriska, pedagogiska och terapeutiska insatser i en humanistiskt och hemlik miljö. Omvårdnadsinsatserna ska dels tillfredsställa grundläggande behov såsom näring, god sömn, trygghet, gemenskap och en meningsfull vardag samt dels stödja personens utveckling mot ett självständigare liv.

Humanismen och tanken om högspecialiserad och individanpassad vård är grunden för vår omvårdnad. Den teoretiska grunden är kognitiv och vi strävar efter att alltid arbeta evidensbaserat.

I det dagliga arbetet använder vi metoder som:

  • KBT – Kognitiv beteendeterapi
  • ESL – Ett självständigt liv
  • IPT-k – Integrerad Psykologisk Terapi
  • MI – Motiverande samtal

Man skulle kunna säga att navet i omvårdnaden är sjuksköterskeexpedition där våra tre kompetenta sjuksköterskor har sina bas och mottagning. De tar hand om provtagningar, gör strukturerade bedömningar, ansvarar för läkemedelshanteringen, leder teamarbetet, håller i kontakter med landstinget och andra externa vårdgivare mm.

Om navet är sjuksköterskeexpeditionen så är den största delen av omvårdnaden det jobb som görs i våra tre omvårdnadsgrupper, där vår utbildade omvårdnadspersonal outtröttligt ledsagar, stöttar, motiverar eller bara finns där för våra boenden. Kontaktpersonerna jobbar nära sina boende med bland annat Genomförandeplaner och ESL. Kontaktpersonerna avsätter tid varje vecka för lite ”egentid” med var och en av de boende de är kontaktperson för. Då finns det tid för utflykter, cafébesök, muséer eller andra önskemål den boende har.

IMG_6400

© Copyright - Solsunda