Arbetsterapi

På Solsundas arbetsterapi arbetar två arbetsterapeuter och ett arbetsterapibiträde. De utför bedömningar av olika funktioner, individuell rehabilitering genom träning och aktivitet samt gruppaktiviteter.

Gruppaktiviteter

 • Vårdhundar – tre gånger i veckan kommer det terapihundar till Solsunda
 • Gymnastik – sittande och stående gymnastik som är mycket efterfrågad
 • Körsång – leds av Anna som är pianopedagog och körledare
 • Bingo – mycket populärt och alla vinner till slut något
 • Domino – många skratt och hög spänning runt bordet
 • Café – på sommaren är det sommarcafé i syrenbersån och på vintern kör vi inomhus
 • Målargrupp – leds av vårt arbetsterapibiträde Katarina
 • Musiklyssnargrupp – Allt ifrån klassiskt till hårdrock

Förutom de här stående aktiviteterna så har vi andra gemensamma och individuella aktiviteter som loppis några gånger per år, artister från ”kultur i vården” som kommer och uppträder, höstfest, Solsundatidningen, utflykter, promenader, frågesport, matlagning, bakning, lättare styrketräning, dataträning, wiispel med mera.

Arbetsterapeuterna ansvarar för bedömningar, minnesutredningar, rehabiliterande träningar och förskrivning av hjälpmedel. Arbetsterapeuternas utredningar hjälper kommunernas handläggare att planera för framtiden.

Bedömningar – utredningar

 • ADL-taxonomin – bedömning av aktiviteter i det dagliga livet
 • AMPS (Assesment of Motor an Process Skills) – Bedömning av motoriska och kognitiva färdigheter i en utvald aktivitet
 • DOA (Dialog om Aktivitetsförmåga) – Syfte att höja aktivitetsnivån gentemot specifikt mål. Man bedömer svårighetsgrad för personen samt motiverar till aktivitet
 • COPM (Canadian Occupational Performance Measure) – personens egna värderingar av utförande och tillfredställelse av aktiviteter
 • Observation i aktivitet
 • MMSE (Mini Mental State Examination) Inledande bedömning i demensutredning
 • Min Mening – självskattningsinstrument där personen får möjlighet att skatta sina egna förmågor.

Ofta sker träning, bedömning och utredning i vårt nya arbetsterapikök, se nedan.

xxIMG_8093

xIMG_4900

xIMG_0035nyBild1

IMG_5620

IMG_6002

xIMG_5304

xIMG_4917

xIMG_6815

IMG_8175 IMG_8182

© Copyright - Solsunda