IPT-K

IPT-K (Integrerad Psykologisk Terapi) är ett träningsprogram i grupp som är speciellt utformat för patienter med allvarliga kognitiva funktionsnedsättningar. IPT-k bygger på teorin att beteende är hierarkiskt organiserat, att människan har beteendenivåer av olika svårhetsgrad och att man måste lära sig att hantera de mest basala färdigheterna innan man kan gå vidare och utveckla mer komplexa beteendenivåer. Programmet IPT-k Kognitiv Träning rekommenderas i Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer” 2010 med prioritet Ett.

Nedan finns en översikt av processen:

IPT-K

xxIMG_7979

© Copyright - Solsunda