Miljöterapi

Att arbeta miljöterapeutiskt innebär ett ansvar att inrätta strukturer som erbjuder personen ett reellt inflytande över sin aktuella situation och sitt framtida liv. På Solsunda har våra boenden inflytande via husmöten och nätverksmöten. Där kan de framföra sina åsikter och delta i beslut. Personen erbjuds också möjligheten att delta i arbetet med att upprätta sina genomförandeplaner. Kort sagt så ska våra boenden ha så stor makt som möjligt över sitt liv och det ska genomsyra all verksamhet inom Solsunda. 

Kontaktmannaskap är en miljöterapeutisk idé som vi praktiserar. Varje boende har två kontakpersonerna, dessa fungerar som samordnare och handledare. Kontaktpersonen ska ge extra stöd i åt den boende i dennes vardag samt vid behov företräda personen i kontakten med myndigheter, närstående med flera. 

IMG_4983

IMG_4379

© Copyright - Solsunda